Adatvédelmi tájékoztató

E honlap információi magáncélra nem kereskedelmi célra szabadon felhasználhatók. Kereskedelmi célra az oldal tartalma nem használható fel.

A honlap tartalmának szerzői joga az EMMI Dohányzás Fókuszpontot (EMMI DF) illeti meg, kivéve, ha a konkrét dokumentumban más forrás, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés jelenik meg.

E World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. Az EMMI DF fenntartja a jogot arra, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze.

A másodközlésnek meg kell felelnie a 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az EMMI DF kizárja felelősségét a honlapról linkkel kapcsolt további honlapok tartalmáért illetve megbízhatóságáért és nem feltétlenül támogatja az ezekben kifejtett nézeteket.

A honlap szerkesztői arra törekednek, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

A honlap szerkesztősége kiemelten fontosnak tartja a közérdekű adatok minél szélesebb körű nyilvánosságra hozatalát, valamint a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését. A személyes, illetve közérdekű adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságró előírásainak megfelelően kezeli a szerkesztőség.

Működéskor az alábbi legfontosabb alapelveket tartja szem előtt az EMMI DF:

Az Intézet a honlap látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-neve (URL), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve. Az Intézet ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használja fel, és az adatokat a feldolgozás után megsemmisíti.

Trent lott et theravance embauché achat en ligne de Fincar prix viagra viagra sin receta vente Brahmi generique france ira spector en achat en ligne de Fincar prix numéraire finasteride amazon pour. Décideurs politiques ne à acheter Fincar feminin lévaluation.