Adatvédelmi tájékoztató

E honlap információi magáncélra nem kereskedelmi célra szabadon felhasználhatók. Kereskedelmi célra az oldal tartalma nem használható fel.

A honlap tartalmának szerzői joga az EMMI Dohányzás Fókuszpontot (EMMI DF) illeti meg, kivéve, ha a konkrét dokumentumban más forrás, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés jelenik meg.

E World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. Az EMMI DF fenntartja a jogot arra, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze.

A másodközlésnek meg kell felelnie a 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az EMMI DF kizárja felelősségét a honlapról linkkel kapcsolt további honlapok tartalmáért illetve megbízhatóságáért és nem feltétlenül támogatja az ezekben kifejtett nézeteket.

A honlap szerkesztői arra törekednek, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

A honlap szerkesztősége kiemelten fontosnak tartja a közérdekű adatok minél szélesebb körű nyilvánosságra hozatalát, valamint a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését. A személyes, illetve közérdekű adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságró előírásainak megfelelően kezeli a szerkesztőség.

Működéskor az alábbi legfontosabb alapelveket tartja szem előtt az EMMI DF:

Az Intézet a honlap látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-neve (URL), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve. Az Intézet ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használja fel, és az adatokat a feldolgozás után megsemmisíti.