Adatvédelmi tájékoztató

Fórum szabályzat

 A fórumot a honlap üzemeltetője, az Országos Egészségfejlesztési Intézet működteti. A fórumba csak regisztrált tagok írhatnak. A regisztrációhoz egy még nem foglalt felhasználói névre, jelszóra és egy működő e-mail címre van szükség, valamint az alább olvasható szabályzat elfogadására.

 Általános rendelkezések

 

 1. A választott felhasználói nevet és jelszót kérjük gondosan megőrizni, ezek elvesztéséből, elfelejtéséből vagy más személy általi felhasználásból származó károkért minden esetben az eredeti felhasználó felel.
 2. Regisztrációjával felhatalmazza az Intézetet az elküldött személyes adatok kezelésére. Regisztrálás után, a ránk bízott adatokat különlegesen bizalmasan kezeljük, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
 3. Tilos már létező felhasználói névhez nagyon hasonló új névvel regisztrálni, amennyiben az alkalmas jelenlegi felhasználóink megtévesztésére, vagy az "alteregó" lejáratására. Tilos továbbá olyan felhasználói nevet választani, amely más személyiségi jogait sérti, vulgáris, kulturálatlan, faji, vallási, politikai vagy egyéb megkülönböztetésre alkalmas szót/szavakat tartalmaz!
 4. Az üzenetekben, bejegyzésekben tilos a személyeskedés, a kulturálatlan viselkedés, a rendes eszmecsere megzavarására, az obszcén és vulgáris szavak alkalmazása, a faji, nemzeti, vallási, nemi, politikai és egyéb megkülönböztetés, előítélet használata. Ezeket a hozzászólásokat a moderátorok törlik.
 5. A fórum használata ingyenes.
 6. A fórum használata során nem módosítható a fórumok rendszer megjelenése, működése. Az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.
 7. Szigorúan tilos bármilyen, a Magyar Köztársaság Büntető Törvénykönyvének hatálya alá eső, illegális tevékenység, törvénysértés elkövetésére bujtó megjegyzések beírása, vagy ilyen tartalommal rendelkező képek, weboldalak linkelése, vagy arra hivatkozás. Ilyen esetben a felhasználó azonnali hatállyal kitiltásra kerül. Tilos továbbá minden egyéb, hatályos jogszabályba ütköző tevékenység a fórum használatával összefüggésben.

Tartalom

 1. Bár az Intézet mindent megtesz annak érdekében, hogy a fórum mentes legyen a vulgáris szavaktól, kulturálatlan hozzászólásoktól illetve a valótlan állításoktól, a fórumra írt hozzászólások tartalmáért és hitelességéért nem vállalunk felelősséget. Ennek következtében a fórumon közölt esetleges téves vagy valótlan adatokból származó károk miatt felelősséget nem vállalunk.
 2. A moderátoroknak jogukban áll a témák címeinek megváltoztatására, ha úgy ítélik meg, hogy az új cím a fórum használatát könnyíti meg.
 3. A moderátorok feladataikat felkérés alapján végzik, feladatuk a fórum szabályzatának, alapelveinek betartatása, a nem megfelelő hozzászólások törlése.
 4. Az Intézet fenntartja a jogot a fórum használatának korlátozására, vagy a fórum megszüntetésére, amennyiben érdekei ezt kívánják.
 5. Az Intézet bármikor, saját hatáskörében megváltoztathatja a fórum szabályait, melyről itt, a szabályzatban ad tájékoztatást.
 6. Nem használható a fórum reklámtevékenység folytatására.
 7. A felhasználó a hozzászólás elküldésével lemond szerzői jogáról, melyet követően semmilyen anyagi, vagy más jellegű követeléssel nem élhet az írt vélemény tartalmát illetően.
 1. Tekintettel arra, hogy a moderátor nem ismeri az Ön egészségi állapotát, javaslatai nem minősülnek orvosi tanácsnak, így a tanácsokból eredő egészségkárosodásért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy minden esetben konzultáljon orvosával, gyógyszerészével.

Egyéb rendelkezések

 1. Az Intézet fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a fórum szolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze.
 2. A jelen felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Az esetleges módosításokról a felhasználók értesítést kapnak.

 ____________________

E honlap információi magáncélra nem kereskedelmi célra szabadon felhasználhatók. Kereskedelmi célra az oldal tartalma nem használható fel.

A honlap tartalmának szerzői joga az Országos Egészségfejlesztési Intézetet illeti meg, kivéve, ha a konkrét dokumentumban más forrás, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés jelenik meg.

E World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. Az Intézet fenntartja a jogot arra, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze. A másodközlésnek meg kell felelnie a Sajtóról szóló 1986. évi II. törvény, a Büntető törvénykönyv (1978. évi IV. tv.), a Polgári törvénykönyv (1957. évi IV. tv.), valamint a Szerzői jogról szóló törvény (1999. évi LXXVI. tv.) megfelelő paragrafusainak. Az intézet kizárja felelősségét a honlapról linkkel kapcsolt további honlapok tartalmáért illetve megbízhatóságáért és nem feltétlenül támogatja az ezekben kifejtett nézeteket.

A honlap szerkesztői arra törekednek, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

A honlap szerkesztősége kiemelten fontosnak tartja a közérdekű adatok minél szélesebb körű nyilvánosságra hozatalát, valamint a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését. A személyes, illetve közérdekű adatokat a 1992. évi LXIII (Avtv) törvény előírásainak megfelelően kezeli a szerkesztőség.

Működéskor az alábbi legfontosabb alapelveket tartja szem előtt az Intézet:

A nem szándékosan közölt személyes adatokat nem őrzi meg és nem adja tovább.

A tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használja fel az Intézet, amire rendelkezésre bocsátották, attól eltérő felhasználásra semmilyen körülmények között nem adja tovább azokat.

A személyes azonosításra nem alkalmas adatokat a szerkesztőség tudományos célra felhasználhatja.

Regisztrációs vagy felhasználói adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítóhoz nem kapcsolhatóan hozza nyilvánosságra.

A szerkesztőség az általa őrzött magántermészetű adatokat minden törvényes módszerrel védi az illetéktelenektől.

Az Intézet a honlap látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-neve (URL), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve. Az Intézet ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használja fel, és az adatokat a feldolgozás után megsemmisíti.

Trent lott et theravance embauché achat en ligne de Fincar prix viagra viagra sin receta vente Brahmi generique france ira spector en achat en ligne de Fincar prix numéraire finasteride amazon pour. Décideurs politiques ne à acheter Fincar feminin lévaluation.